สมัครสมาชิก

*
*
*
*
เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบผ่านอีเมล์
*
*
ลืมรหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน
*

ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น (Excel Basic)

มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งาน และเป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในระดับขั้นสูงขึ้นไป

ราคา 280.00 บาท

เกี่ยวกับคอร์สนี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน โปรแกรม Excel มาก่อน แนะนำการใช้งาน โปรแกรม Excel ในระดับพื้นฐาน ให้ผู้เรียน ได้ทราบรายละเอียด วิธีการใช้งาน ต่างๆ เช่น การสร้างตารางจัดเก็บข้อมูล, การ Save ไฟล์, การจัดรูปแบบ Format Cell หรือแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งการสร้างสูตรคำนวณง่ายๆ เป็นต้น
หัวข้อการเรียน
Part 1 : ทำความรู้จัก และเรียกใช้งานโปรแกรม Excel
1.1 เปิดโปรแกรมใช้งาน และการสร้างไอคอนโปรแกรม 3:11
1.2 เรียนรู้ความแตกต่างแต่ละเวอร์ชั่น 2:57
1.3 ชื่อเรียก และหน้าที่ของส่วนประกอบบนหน้าต่างโปรแกรม 5:59
1.4 พื้นที่การทำงานในตารางข้อมูล 2:46
1.5 รูปแบบ และการกำหนด Tab Ribbon 0:46
Part 2 : วิธีสร้างไฟล์งาน, เปิดไฟล์งาน (หลายไฟล์) และปิดไฟล์งาน
วิธีสร้างไฟล์งาน, เปิดไฟล์งาน (หลายไฟล์) และปิดไฟล์งาน 3:56
Part 3 : การคีย์ข้อมูล ประเภทต่างๆ และการคำนวณเบื้องต้น
3.1 การคีย์ข้อมูลที่เป็นข้อความ และตัวเลข 4:09
3.2 การคำนวณเบื้องต้น 4:05
3.3 แก้ไขโจทย์ และตรวจสอบผลลัพธ์ 4:05
3.4 จัดรูปแบบข้อมูล ที่เป็นตัวเลขทางการเงิน 4:58
Part 4 : วิธีการบันทึกไฟล์งาน
วิธีการบันทึกไฟล์งาน 4:30
Part 5 : การคีย์ข้อมูล และกำหนดค่าแสดงให้ถูกต้องตามประเภทข้อมูล
5.1 คีย์ข้อมูลตัวเลขเรียงลำดับ 4:51
5.2 สร้างข้อมูลเป็นรายการ Custom List 7:44
5.3 คีย์ข้อมูลประเภทวันที่ 6:58
5.4 คีย์ข้อมูลประเภทเวลา 4:46
5.5 กำหนดข้อมูลตัวเลข เป็นตัวอักษร และสร้างรหัสแบบต่อเนื่อง 4:30
Part 6 : การจัดการกับคอลัมน์ และแถว
6.1 วิธีปรับความกว้างของคอลัมน์ 4:53
6.2 วิธีปรับความสูงของแถว 3:17
6.3 แทรก และลบของคอลัมน์, แถว และช่องเซลล์ 4:25
6.4 ย้ายตำแหน่งวางข้อมูล ไปแทนที่ หรือแทรก 2:47
6.5 ซ่อน/ยกเลิก ข้อมูลทั้งคอลัมน์ และทั้งแถว 3:00
Part 7 : 7. จัดรูปแบบตาราง และข้อมูล
7.1 จัดรูปแบบตัวอักษร 6:13
7.2 ใส่เส้นขอบตาราง, สีพื้นช่องเซลล์, สีตัวอักษร/ตัวเลข 5:46
7.3 เลือกจัดวางตำแหน่งข้อมูลในช่องเซลล์ 7:56
7.4 กำหนดรูปแบบการแสดงให้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข 3:26
7.5 กำหนดรูปแบบ Format Cells > Number 4:38
7.6 กำหนดรูปแบบ Format Cells > Alignment 3:44
7.7 กำหนดรูปแบบ Format Cells > Font 6:00
7.8 กำหนดรูปแบบ Format Cells > Border 5:09
7.9 ตัวอย่างใส่เส้นทแยง เพื่อทำหัวข้อของคอลัมน์ และแถว 4:14
7.10 Format Cell > Fill 3:20
7.11 คัดลอก/วาง เฉพาะรูปแบบ Format Cell และการยกเลิก 6:56
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
เข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรม Excel
การคีย์ข้อมูล ประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น ไปคำนวณ หรือเปรียบเทียบได้
รู้จักเครื่องมือการจัดการ และการตั้งค่าของหน้า Worksheet, ตาราง และข้อมูล
การคำนวณด้วยการสร้างสูตร และสร้างฟังก์ชั่น
วิธีการ Link ข้อมูล ข้ามหน้า Worksheet หรือ ข้ามไฟล์ Workbook
การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อทำการพิมพ์ออกมาเป็นหน้าเอกสาร
เทคนิคอื่นๆ ที่จะแนะนำเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อของการสอน
© 2017 WWW.WISETHAILAND.COM All rights reserved.